Meer weten over Gedrag? Volg dan module 2 van de opleiding Konijnenwelzijn of les 5 en les 6 van de thuisstudie Konijnenverzorger

Gedrag

Angstagressie

20-03-2024 00:00
Tips om ermee om te gaan Konijnen kunnen soms angstig en agressief gedrag vertonen. Ze grommen wanneer je ze wilt benaderen of kunnen krabben en bijten wanneer je de signalen van angst negeert en over hun grenzen gaat. Angstagressie kan verschillende oorzaken hebben, zoals een traumatische...

Prooidier

10-01-2021 11:23
Een konijn is een prooidier. Een konijn kent veel vijanden, zoals roofvogels, katten en honden. Prooidieren zijn alert op hun omgeving. Een alert konijn zit rechtop en heeft de oren gespitst. Ze staan klaar om weg te rennen. Wanneer een konijn angst ervaart dan kan het verstijven of...

Vreugdesprong

10-01-2021 11:21
Dit is Happy. Een gecastreerde hangoor, die hier een mooie vreugdesprong laat zien. Deze sprong wordt ook wel Binky genoemd.  Als een konijn de ruimte krijgt en zich op zijn gemak voelt dan springt het konijn vaak een gat in de lucht. Soms recht vooruit, soms scheef en soms in een...

Vuurwerkangst

10-01-2021 11:11
Niet alle dieren zijn bang voor vuurwerk maar wel veel. Dit omdat een dier het geknal niet is gewend. Er zijn CD's op de markt met geluiden van vuurwerk en onweer waarmee de eigenaar het dier langzaam aan deze geluiden kan laten wennen. Het is bedoeld als training die ruim voor het...

Aanschaf jong konijn

10-01-2021 11:10
Konijnen zijn zoogdieren. 1 x per dag worden de jonge konijntjes gezoogd. De moedermelk is erg belangrijk voor de darmen en de weerstand van het jonge konijn. Konijntjes mogen pas het nest verlaten als zij niet meer gezoogd worden en geleerd hebben hoe ze zich sociaal moeten...

Koppelen

10-01-2021 09:31
Konijnen zijn sociale dieren die vallen onder de zoogdieren. In de natuur leven konijnen in groepen. Meerdere groepen samen vormen een kolonie. Elke groep heeft zijn eigen territorium waar ze leven en hun jongen groot brengen. Een lid van een andere groep is niet welkom in het territorium van een...

Speelgoed

10-01-2021 08:52
Houden konijnen van puzzelen? We kunnen deze vraag niet beantwoorden omdat we niet in de hoofden van konijnen kunnen kijken.  Omdat konijnen niet aan ons kunnen vertellen wat ze willen en ook niet kunnen vertellen waarom ze iets doen moeten we het gedrag onderzoeken. Tijdens de studie...

Agressie

10-01-2021 08:51
Veel mensen herkennen het wel. Met de kinderen op vakantie. De kinderen zitten op de achterbank in de auto onderweg naar een vakantieverblijf. In het begin is het nog gezellig. Er wordt gelachen en gecommuniceerd tussen ouders en kinderen. Als het dan wat stiller wordt gaat het ene kind het andere...

Koppelen

10-01-2021 08:47
Konijnen zijn sociale dieren en leven in de natuur in groepen. Het is daarom belangrijk voor konijnen om minimaal met 1 soortgenoot samen te leven.  Een soortgenoot helpt mee de vacht te verzorgen, te waarschuwen voor gevaar en geeft steun bij stress. 2 konijnen als een koppel...

Ontsnappen

10-01-2021 08:46
Konijnen zijn geweldige ontsnappers. Wanneer u denkt dat alles goed is afgesloten weten ze altijd nog wel ergens een gaatje te vinden waar ze doorheen kunnen. Of, ze maken gewoon zelf een gaatje. We hebben weleens logees gehad waarvan de verzorger direct een waarschuwing gaf. Let op! Ons...