Agressie

10-01-2021 08:51

Veel mensen herkennen het wel. Met de kinderen op vakantie. De kinderen zitten op de achterbank in de auto onderweg naar een vakantieverblijf. In het begin is het nog gezellig. Er wordt gelachen en gecommuniceerd tussen ouders en kinderen. Als het dan wat stiller wordt gaat het ene kind het andere kind "uitlokken". Eerst nog voorzichtig (beetje pesten) en voor je het weet is er ruzie op de achterbank. De ouders raken geïrriteerd en vragen de kinderen op te houden met dat geruzie. We gaan lekker met vakantie en op deze manier hebben we er geen zin meer in.  Hou eens op!!

Bij konijnen is het niet anders. Er worden twee konijnen gekocht en worden gehuisvest in een hok. In het begin is er nog aandacht van de kinderen voor de konijnen, maar al gauw zijn de konijnen op elkaar aangewezen. Ook zij beginnen elkaar te irriteren en voor je het weet grommen ze naar elkaar en breekt er ruzie uit. De verzorger begrijpt het niet. Ze hebben toch een mooi hok en elkaar? Op deze manier konijnen houden vinden mensen niet leuk. Waarom spelen ze nu niet leuk met elkaar. Zo wil ik geen konijnen houden. Hou eens op !!

Op de achterbank van de auto hebben kinderen niet veel ruimte om natuurlijk gedrag te laten zien. Kinderen hebben behoefte aan experimenteren en  hebben energie dat ze kwijt moeten. Lukt dat niet dan gaan ze op zoek naar alternatieven die voor ouders vaak erg vervelend zijn ofwel grensoverschrijdend gedrag.

Konijnen in een hok hebben ook onvoldoende ruimte om natuurlijk gedrag te laten zien. Ook zij hebben behoefte aan rennen, springen, foerageren etc.  Wanneer dit niet lukt dan gaan ze op zoek naar alternatieven zoals, het hok of voerbak bewaken of met elkaar vechten. Er wordt dan gesproken over agressie en voor de verzorgers is dit ook erg vervelend.

Straffen omdat zij iets doen wat verzorgers niet willen is niet de oplossing. Wat dan wel?

Probeer het verblijf waar de konijnen wonen zo in te richten dat het in de behoefte van een konijn voorziet. Soms is het heel eenvoudig op te lossen en kan er weer volop genoten worden van deze sociale dieren. Tijdens module 1 gaan we zoeken naar mogelijke oplossingen voor agressief gedrag door het aanpassen van het verblijf.