Speelgoed

10-01-2021 08:52
Houden konijnen van puzzelen? We kunnen deze vraag niet beantwoorden omdat we niet in de hoofden van konijnen kunnen kijken.  Omdat konijnen niet aan ons kunnen vertellen wat ze willen en ook niet kunnen vertellen waarom ze iets doen moeten we het gedrag onderzoeken. Tijdens de studie gedragsbiologie onderzoeken we waarom konijnen bepaald gedrag laten zien. Zo ook "puzzelen".

Welk gedrag is van invloed?
Om een konijn iets te kunnen leren of om het gedrag van een konijn te begrijpen of te veranderen is kennis nodig van de natuurlijke behoefte van een konijn.

Als we het puzzelen eenvoudig benaderen dan weten we dat ... 
1: een konijn moet eten om in leven te blijven
2: een konijn heel goed kan ruiken (reuk is het belangrijkste communicatiemiddel van een konijn)
3: in de natuur zoekt het konijnen urenlang naar voedsel. Dit doet het konijn door onder andere te graven om worteltjes van planten te kunnen eten. 

De "konijnenpuzzels" spelen hier leuk op in. Onder de puzzelstukjes wordt sterk ruikend voer verstopt.  Het konijn ruikt het voer en gaat zoeken. Het konijn maakt graafbewegingen om het voedsel te vinden. Wanneer de puzzelstukjes met de bek makkelijk vast te pakken zijn dan trekt het konijn het puzzelstukje weg om zo bij het voer te komen.  Het natuurlijke gedrag van het konijn komt bij het puzzelen daarom goed van pas.

In de wetenschap wordt de term "trial and error" gebruikt. Het konijn gaat als het ware op zijn neus af en probeert al zijn natuurlijke gedragingen uit. Wanneer het konijn weet welk gedrag het snelst resultaat geeft zal het konijn dit herhalen. De puzzel wordt dan ook steeds sneller opgelost. Deze vorm van leren valt onder operante conditionering. Het konijn weet zijn omgeving te beïnvloeden.

Op zich is het een gezellige bezigheid om met een konijn "puzzels" op te lossen. Let wel op... niet ieder konijn is te verleiden met iets lekkers! Verder is het belangrijk om te weten dat konijnen over het algemeen een korte concentratie hebben.  Speeltjes waar geen beloning aan vast zit worden snel niet meer "gebruikt".  Speelgoed met geluid zal het konijn proberen uit zijn/haar verblijf te gooien. Dit is geen "spelen". Geluid verraadt in de natuur waar je bent en daarom is speelgoed met geluid voor een konijn niet aan te raden.  Wel leuk is om het voer van het konijn niet in een bakje aan te bieden maar te verstoppen door het hele verblijf.  Zo blijven ze lekker actief.

Meer leren over hoe konijnen leren? Volg dan de module 2, Gedrag, communicatie en leerprincipes van onze opleiding Konijnenwelzijn.