Aanschaf jong konijn

10-01-2021 11:10

Konijnen zijn zoogdieren. 1 x per dag worden de jonge konijntjes gezoogd. De moedermelk is erg belangrijk voor de darmen en de weerstand van het jonge konijn. Konijntjes mogen pas het nest verlaten als zij niet meer gezoogd worden en geleerd hebben hoe ze zich sociaal moeten gedragen. Houd minimaal 8 weken aan! 10/11 weken is beter. Wanneer een konijntje te vroeg bij zijn moeder wordt weggehaald is de kans groot dat ze gedragsproblemen krijgen of niet oud worden door darmproblemen (diarree).