Opleiding Konijnenverzorger gevorderd

De opleiding tot Konijnenverzorger is een brede opleiding over konijnenwelzijn, die grotendeels thuis kan worden gevolgd. De cursisten worden aangespoord, door het doen van onderzoek en het maken van opdrachten, om een eigen mening te vormen en ervaring op te doen over konijnenwelzijn. Met als doel het konijnenwelzijn te verbeteren en konijnen te verzorgen zodat ze een mooi lang leven tegemoet gaan

Bent u kritisch en gelooft u niet alles wat een ander zegt? Vindt u het belangrijk om een vraagstuk vanaf verschillende kanten te onderzoeken? Dan is de opleiding Konijnenverzorger de opleiding voor u! Wij vertellen niet hoe het zit, maar geven u de handvatten om zelf een mening te vormen. Konijnenwelzijn is geen exacte wetenschap en daarom geeft ieder nieuw onderzoek weer nieuwe inzichten. En daarbij is ieders ervaring ook een belangrijk gegeven. 

De meest complete opleiding op het gebied van konijnenwelzijn!

De opleiding bestaat uit 20 theorielessen en 1 praktijkles en wordt afgesloten met een theorie-examen.

Bij de opleiding hoort een studiepakket bestaande uit:

- 20 verschillende lessen; De einddoelen per les

- Cursusboek

- Online werkboek

- EHBO basisset

- 1 praktijkles*

- Examen  

Daarnaast kunt u gratis lid worden van onze speciale facebookgroepen en gratis deelnemen aan intervisiebijeenkomsten en teamsmeetings, zodat uw kennis up to date blijft. 

U krijgt les van specialisten op het gebied van konijnenwelzijn met jarenlange ervaring!
 

* De praktijkles is op verschillende locaties te volgen. 
Schoorl (konijnen adviesbureau) , de Lutte (Just Rabbits), Beinsdorp (Konijnencentrum Famke) . Ook is het mogelijk om bij u op locatie de praktijkles te verzorgen. Vraag ons naar de mogelijkheden.


Inschrijfformulier

 

U kunt de opleiding ook per les of per Blok volgen. 

* Let op! Inschrijven per blok is exclusief het studiepakket, praktijkles en examen. 

  • Blok 1: les 1, 2, 3 en 4             (Voeding en huisvesting)
  • Blok 2: les 5, 6, 7 en 9             (Gedrag en socialisatie)
  • Blok 3: les 10, 11, 12 en 13     (Basis medische kennis)
  • Blok 4: les 8, 14, 15, en 16      (EHBO en ziekten)
  • Blok 5: Les 17, 18 , 19 en 20   (Verpleging en speciale zorg)


Inschrijfformulier