Een unieke opleiding om de vacht en daarmee het konijn gezond te houden.

De opleiding is uitermate geschikt voor:

  • katten- en hondentrimmers die zich in het konijn willen verdiepen
  • dierenartsassistenten / paraveterinaire
  • medewerkers van een konijnenopvang 


De opleiding bestaat uit 2 modules: 
 

Theoriemodule

Deze module wordt verzorgd door het Konijnen Adviesbureau.

De module bestaat uit 5 opdrachten en een examen. 

 

Praktijkmodule

Deze module wordt verzorgd door Just Rabbits en/of Konijnencentrum Famke.  

De module bestaat uit twee praktijklessen en 1 examen.

 

Na het behalen van het diploma PD Konijnentrimmen ontvangt de trimmer:

Een mooie plek op de website www.pdkonijnentrimmen.nl

Gratis lidmaatschap FB groep

Gratis intervisiebijeenkomsten

Diploma en deursticker


Lesmateriaal 

Het lesmateriaal voor de theoriemodule bestaat uit het lesboek "Vachtverzorging" en een notitieblok.
Via de e-mail ontvangt de cursist in totaal 5 opdrachten. Na het inzenden van de uitwerking van de opdracht ontvangt u een beoordeling en de volgende opdracht. Na alle opdrachten te hebben afgerond kunt u in overleg met ons examen doen. Bij een 5,6 of hoger bent u geslaagd voor de theoriemodule en ontvangt u een certificaat.

Inhoud

De volgende onderwerpen worden behandelend:

  • Het konijn en soorteigen gedrag
  • Anatomie en fysiologie (bewegingsapparaat) 
  • Huid en haar
  • Vachtproblemen en huidaandoeningen (herkennen) 
  • Inrichting salon / hygiene
  • Adviseren
  • EHBO

Stage

Wij raden al onze cursisten aan om praktijkervaring op te doen via een stageadres. Wij helpen graag bij het vinden van een goed stageadres. Voor het bestuderen van de verschillende vachten is er een mogelijkheid om naar Schoorl of de Lutte te komen om kennis te maken met verschillende rassen. 
 

Examen

Het praktijkexamen vindt in overleg plaats op locatie bij Just Rabbits, Konijnencentrum Famke of elders indien afgesproken.  Het schriftelijke theorie-examen kunt u ook op deze locatie doen.  Mocht u het theorie-examen liever mondeling doen (via Teams) dan kan dat op afpraak. Als u voor beide modules geslaagd bent ontvangt u het diploma PD Konijnen Trimmen en krijgt u een plekje op onze website

Om kennis up to date te houden organiseren wij jaarlijks intervisiebijeenkomsten. 

 

Kijk hier voor onze actuele prijzen

Inschrijven

Inschrijven kan door het invullen van het onlineformulier

 

 

 

 

 

Flexibel

Bij ons hoeft u niet alle modules te doorlopen, u neemt alleen de modules af die voor u van toepassing zijn.

Wilt u een diploma behalen? Dan zult u op zijn minst het theorie- en praktijkexamen met een goed gevolg hebben afgerond.