Prooidier

10-01-2021 11:23

Een konijn is een prooidier. Een konijn kent veel vijanden, zoals roofvogels, katten en honden. Prooidieren zijn alert op hun omgeving. Een alert konijn zit rechtop en heeft de oren gespitst. Ze staan klaar om weg te rennen. Wanneer een konijn angst ervaart dan kan het verstijven of bevriezen, vechten of vluchten. Een konijn vlucht wanneer het dicht bij zijn hol zit of bij zijn verblijf. Om die reden wordt een konijn ook wel vluchtdier genoemd.