Opleiding Konijnenwelzijn

De opleiding konijnenwelzijn is een klassikale opleiding. Het voordeel van een klassikale opleiding is dat u kennismaakt met medecursisten die allemaal geïnteresseerd zijn in konijnenwelzijn. Hoe fijn is dat!. In gesprek over konijnen met mensen die ook om deze geweldige dieren geven. Dat schept een band! De opleiding of losse modules zijn in de Lutte (Overijssel) of in Beinsdorp (Grens NH en ZH) te volgen. Kijk op de agenda voor de juiste data en tijden. 

De opleiding Konijnenwelzijn is geschikt voor iedereen die hobbymatig of professioneel geïnteresseerd is in wat konijnen nodig hebben om gezond oud te worden. Naast particuliere konijnenverzorgers zijn medewerkers en beheerders van konijnenopvangen, kinderboerderijen, dierenambulances, fokkers en paraveterinairen van harte welkom.

De opleiding bestaat uit 5 modules. Tijdens de opleiding worden de konijnen bestudeerd die op locatie aanwezig zijn. We observeren gedragingen, beoordelen de gezondheid en genieten van hun aanwezigheid.

Het lesmateriaal voor deze opleiding bestaat uit het handboek "Konijnen gezond houden" en het boek "Konijnen natuurlijk houden". Verder ontvangt u een notitieblok en na afronding van de opleiding een certificaat waarmee u uw kennis aantoont op het gebied van konijnenwelzijn. Na het volgen van de opleiding kunt u gratis meedoen aan intervisiebijeenkomsten en gratis lid worden van onze FB groep, waar we kennis delen en vragen beantwoorden. De opleiding staat voor 20 studiepunten. 

Kijk voor de actuele prijzen op onze tarieven pagina.

 

Module 1: Voeding en huisvesting

Gezondheid begint bij gezonde voeding en een gezonde leefomgeving

Tijdens module 1 maken we kennis met het konijn in de natuur. We bestuderen konijnen in de natuur en gaan op zoek naar de overeenkomsten met ons huiskonijn. Om te begrijpen waarom voeding zo belangrijk is gaan we in op verschillende voedingstoffen en de werking daarvan op de maag en darmen van het konijn. Op basis van uw eigen bevindingen wordt het ideale binnen- en buitenverblijf ontworpen en stelt u het meest gezonde menu voor uw konijn samen.

Module 1 is een aanrader voor alle (toekomstige) konijnenverzorgers.
Met de opgedane kennis weet u wat konijnen nodig hebben en kunt u konijnenverzorgers adviseren over voeding en huisvesting.
Inschrijven

 

Module 2: Gedrag, communicatie en leerprincipes 

Om een konijn te begrijpen is kennis van het gedrag nodig

Tijdens module 2 staat het gedrag centraal. We staan stil bij het natuurlijke gedrag van konijnen en laten door middel van filmbeelden en/of uw eigen waarneming zien hoe konijnen onderling communiceren en welke gedragingen normaal zijn. Met deze informatie kunnen gedragsproblemen worden voorkomen en opgelost. We sluiten deze module af met “de leerprincipes”. Deze kennis kan worden toegepast om dieren iets aan- of af te leren.

Deze module is geschikt voor iedereen die een konijn beter wilt leren begrijpen.
Met de opgedane kennis kunt u uw konijn beter begrijpen en konijnenverzorgers helpen gedragsproblemen te voorkomen en op te lossen.
Inschrijven

 

Module 3: Basis Medische kennis 
(Anatomie, Fysiologie en Pathologie)

Herken pijn en ziekte bij konijnen

Tijdens module 3 gaan we het konijn van buiten en binnen leren kennen. We bespreken de botten, organen en weefsels en de werking van de vitale organen. (Hart, Longen, Hersenen, Darmen) We bespreken tand- en kiesproblemen, ontstekingen en abcessen en de mogelijke behandelingen door een dierenarts. Met deze kennis kunt u gericht vragen stellen aan uw dierenarts. Tijdens deze les worden anatomische modellen, afbeeldingen en videobeelden gebruikt.

Deze module is met name geschikt voor verzorgers van een dierenopvang, paraveterinairen en fokkers.
Met de opgedane kennis kunt u problemen en ziekten van een konijn herkennen en beter samenwerken met dierenartsen.
Inschrijven

 

Module 4: Eerste Hulp aan konijnen 

Weet wat u moet doen wanneer een konijn in nood is 

Tijdens module 4 geven we inzicht in het Eerste Hulp protocol. Een schema dat helpt om, na een letsel of snel optredend ziektebeeld, op een verantwoorde manier te handelen. U leert een konijn te stabiliseren en de tijd tussen "ontdekken" en een bezoek aan de dierenarts op een juiste manier op te vangen. Van verbanden aanleggen tot dwangvoeren.

Een module geschikt voor alle konijnenverzorgers en medewerkers van de dierenambulance en dierenartsenpraktijk.
Met de opgedane kennis kunt u een inschatting maken of u een konijn zelf kan behandelen of dat het konijn door een dierenarts moet worden gezien.
Inschrijven

Module 5: Vachtverzorging

Konijnen zijn regelmatig in de rui en hebben soms hulp nodig om door de rui heen te komen. Ook zijn er rassen met een bijzondere haarstructuur, denk hierbij aan de Angora, Rex en Teddy Widder konijnen. Al deze rassen hebben vachtverzorging nodig om problemen zoals klitvorming of erger viltvorming te voorkomen. Ook kunnen er medische oorzaken zijn waarom de vacht niet wordt verzorgd of problemen geeft. Module 6 is verdeeld in twee delen. Het eerste deel gaat over problemen voorkomen en het tweede deel is meer gericht om problemen op te lossen. Deze module is geschikt voor iedereen die meer wil weten over de verzorging van de vacht.

Voor de module vachtverzorging is het belangrijk om te weten wat de basisbehoeften zijn van een konijn.  We raden aan om eerst module 1 te volgen Inschrijven