Konijnenweetjes

Calcium in groenten en fruit

Konijnen hebben calcium nodig voor o.a. hun botten. Te veel calcium geeft bij konijnen problemen. Konijnen hebben moeite om het teveel aan calcium kwijt te raken. Calcium blijft dan achter in de nieren en in de blaas. Dit vormt de zogenaamde nier- en blaasstenen.

Een konijn met een nier- en of blaassteen heeft moeite met urineren. Ze spannen hun spieren aan om urine uit te scheiden. Soms wordt de urine een soort "modder", ookwel sludge genoemd.  

Een dierenarts kan prima op een foto beoordelen of een konijn last heeft van stenen. De stenen worden operatief verwijderd. 

Om te voorkomen dat het konijn nier- en of blaassteen krijgt is het belangrijk om de hoeveelheid calcium in de gaten te houden. De tabel hiernaast is een hulpmiddel.

Gemiddelde kosten voor 1 konijn

De aanschaf van een konijn houdt niet op bij de kosten voor een hok, ren, voedingsbakjes etc.! KIES BEWUST voor een konijn.

Goede voeding is erg belangrijk voor een konijn.

Na de geboorte leeft het jonge konijn (kitten) van zeer voedzame melk. Deze melk is vet en één van de rijkste melksoorten. Het konijn groeit snel en is na ongeveer 4 weken volledig gespeend. Als de jonge konijnen de kans krijgen en de voedster laat het toe dan blijven de jonge konijnen drinken tot de voedster er genoeg van heeft. Dit kan wel 6 tot 7 weken duren.

De zuurgraad (pH) in de maag bij jonge konijnen is hoog (ongeveer 6) en dus niet zo zuur. Jonge konijnen zijn daarom gevoelig voor bacteriën en worden eerder ziek dan volwassen konijnen die een pH van ongeveer 2 in de maag hebben.

Het is dan ook belangrijk om het jonge konijn goed voer te geven. Ook het jonge konijn eet na het spenen hoofdzakelijk hooi! Een goede korrel is daarnaast erg belangrijk. Na ongeveer een leeftijd van 16 weken is het spijsverteringssysteem van het konijn in balans. Het is dan ook zeer belangrijk dat het jonge konijn de eerste maanden van zijn leeftijd bij voorkeur niet wisselt van voedsel. Wanneer een konijn wordt aangeschaft is het belangrijk om te achterhalen welk voer het konijntje is gewend.  

PS Jonge konijnen worden ook wel Lampreien genoemd. Eigelijk is dit de naam voor jonge hazen. Omdat hazen en konijnen vallen onder de haasachtige wordt het woord Lamprei ook gebruikt voor konijnen. In veel vakbladen wordt het woord Kitten gebruikt. Als we het dus hebben over een Kitten of Lamprei bedoelen we een jong konijn.

Vreugdesprong of binky Konijn

Dit is Happy. Een gecastreerde hangoor, die hier een mooie vreugdesprong laat zien.

Als een konijn de ruimte krijgt en zich op zijn gemak voelt dan springt het konijn vaak een gat in de lucht.

Soms recht vooruit, soms scheef en soms in een draaibeweging.

Je ziet dit ook terug in de natuur wanneer jonge konijntjes met elkaar spelen. Ze springen dan over elkaar heen en oefenen deze bewegingen. Het springen is erg belangrijk om te kunnen overleven. Wegspringen van gevaar of wegspringen van een gevecht. Het springen van geluk is heel fijn om te zien.

Prooidieren

Een konijn is een prooidier. Een konijn kent veel vijanden, zoals roofvogels, katten en honden. Prooidieren zijn alert op hun omgeving. Een alert konijn zit rechtop en heeft de oren gespitst. Ze staan klaar om weg te rennen.

Pas op voor maden!

Pas op voor maden bij konijnen! Vliegen leggen eitjes op de huid van een konijn. Vaak leggen ze eitjes op wonden of op plekken waar urine of ontlasting zit. De eitjes worden al snel maden die de huid inkruipen en een konijn ziek maken. Het is heel belangrijk dat de maden snel worden verwijderd en de wond goed wordt schoongehouden.
Dikke konijnen, konijnen met diarree en zwakke konijnen vallen vaak ten "prooi"!
Een konijn met maden kan genezen, maar heeft goede verzorging nodig. Zie foto. Dit konijntje is ook mooi aan het genezen.
 
Maden kunnen deels voorkomen worden wanneer een konijn goed en niet teveel eet. Wanneer een konijn te veel voeding krijgt eet hij zijn blindedarmkeutel niet op. Deze keutel is een belangrijke voedingsbron en duidelijk waarneembaar. De keutel is een trosje zachte keutels bijelkaar en blijft, wanneer het konijn deze niet eet, soms plakken aan zijn achterste. Dit is een bron voor vliegen!.

Champion Show Nieuwegein

<< 1 | 2 | 3 | 4 >>