Masterclass konijnenwelzijn

23-06-2023 12:23

Al meer dan 10 jaar doe ik onderzoek, lees ik onderzoeksverslagen en volg ik cursussen op zoek naar informatie waarmee ik mijn kennis over konijnen kan uitbreiden. Meestal start ik met "onderzoeken" wanneer 1 van mijn konijnen of het konijn van een klant, ziek wordt en ik zoveel als mogelijk kennis wil opdoen om het konijn te redden, of als dat niet lukt, na overlijden uit te zoeken hoe het zover heeft kunnen komen. Wat ga ik de volgende keer anders doen?

Voor mij is het belangrijk om praktijk te toetsen aan theorie en andersom. Ik wil het graag begrijpen en andere konijnen helpen. 

Ik heb ervaren dat de uitkomst van één onderzoek niet veel zegt. Sommige onderzoekers kijken door een eigen "bril" en zoeken alleen naar een bevestiging van een hypothese waardoor de conclusie niet helemaal klopt. (Bias) Daarom vind ik het belangrijk om meerdere onderzoeken naast elkaar te leggen, mensen uit te dagen om zelf na te denken. 

Om deskundigen uit te dagen om kritisch te kijken naar wat er allemaal in "konijnenland" beweerd wordt bied ik masterclasses aan. Bedoeld voor paraveterinairen en studenten diergeneeskunde om samen een casus te bekijken en te "toetsen" aan 1 of meerdere onderzoeksverslagen. 

De masterclasses duren ongeveer 1 uur en van de bijdage van € 10,- (incl. btw) worden weer nieuwe onderzoeken betaald. 

28 juni 2023 start ik met de eerste masterclass. Deze gaat over darmgassen ofwel verstoppingen/ problemen in het maag-darmkanaal van het konijn.

Achtergrond:

In 2016 ben ik mijn konijn Lorenzo (gecastreerde ram, 4 jaar oud, diagnose maagovervulling) verloren na intensieve behandelingen. Omdat hij zo jong was en ik niet kon bevatten waarom we hem niet konden redden, begon mijn zoektocht. Resultaat: een map vol onderzoeksverslagen en aantekeningen van gevolgde cursussen. Op basis van mijn bevindingen daag ik de deelnemers uit om kritisch te zijn en mee te denken. Wat als er weer een konijn met dezelfde verschijnselen binnen wordt gebracht? ... 

Door het faciliteren van deze masterclasses wil ik graag laagdrempelig bijdragen aan meer kennis over konijnenwelzijn. Zonder reizen tegen een kleine vergoeding. 

Konijnen zijn al lang genoeg proefkonijn geweest! 

Ook meedoen? Schrijf snel in en tot 28 juni (TEAMS)