Juridische informatie

10-01-2021 11:56

Bron: Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 210

Besluit van 5 juni 2014, houdende regels met betrekking tot houders van dieren (Besluit houders van dieren)

Bij het houden van konijnen voor de productie, wordt een speenleeftijd van 28 tot 35 dagen gehanteerd, afhankelijk van het fokritme van de voedsters. Omdat de dieren op hetzelfde bedrijf blijven, veranderen omgevingscondities niet, waardoor zij nauwelijks stress ondervinden. Bovendien krijgen zij voeding met een hoog ruwe celstofgehalte en een laag zetmeelgehalte, hetgeen van belang is omdat het jonge konijn pas rond een leeftijd van vijf weken goed zetmeel kan verteren. De in het Besluit scheiden van dieren opgenomen minimumleeftijd van vier weken doet hieraan voldoende recht.

Bij konijnen die bestemd zijn om te worden gehouden als gezelschaps- of hobbydier ligt dit evenwel genuanceerder. Hier doen zich namelijk eerder problemen voor met ziektes en sterfte na het spenen, omdat de jonge konijnen na het spenen worden vervoerd naar een ander bedrijf, een winkel of een particulier. Hierdoor komen de dieren in een ander milieu terecht en krijgen ze andere voeding, waartegen ze niet goed bestand zijn. Daarom wordt voor de hobbysector geadviseerd de speenleeftijd te verhogen tot zes à acht weken, zodat de jonge konijnen beter bestand zijn tegen deze overschakeling.

____________________________________________________________________________

Wanneer een konijn met 8 weken het nest verlaat dan is het heel  belangrijk om niet van voer te veranderen in verband met de hoge PH waarden. Na 3 maanden kan langzaam worden overgeschakeld naar ander voer. Om probleemgedrag te voorkomen adviseren wij om jonge konijnen niet te scheiden voor 8 weken. Beter is om 10 weken aan te houden. Zo leren jonge konijnen vaardigheden van hun soortgenoten.