Castratie ja of nee?

30-01-2022 08:45

Op facebook en Instagram hebben we verschillende vragen gesteld, met als doel ... de konijnenverzorger laten nadenken.
We krijgen verschillende vragen binnen van verontruste / bezorgde konijnenverzorgers over castratie bij een konijn.

Is de operatie wel veilig?, stopt het konijn wel met sproeien?, verandert het gedrag? Wat zijn de gevolgen op langere termijn?

Castreren is in de dierenwereld zo gewoon, maar is het wel etisch verantwoord?. Gelukkig zijn er mensen die niet alles direct aannemen, maar vragen stellen. En daar worden we blij van! Wees kritisch wanneer iemand iets beweert. Zeker wanneer het gaat over de gezondheid van onze konijnen. Konijnen die voor een groot deel afhankelijk zijn van de zorg van mensen.  

 

Tijdens de eerste vragenronde  over voeding  hebben we ervaren dat het verhelderend werkt om je mening en visie uit te spreken en met elkaar het gesprek te voeren. 

Jessica leidt het gesprek. Zij is een kritisch denker en heeft veel opleidingen over (konijnen)welzijn gevolgd. "Ik kijk steeds kritischer naar beweringen en stellingen  en onderzoek waar deze beweringen op gestoeld zijn." 

 

Graag gaan we in gesprek met iedereen die een mening heeft over castratie. Dit doen wij via een teamsmbijeenkomst op 23 maart 2022 om 19:30 uur - 21:00 uur. Ter voorbereiding op deze bijeenkomst ontvangt u verschillende artikelen over castratie.

 

Kosten voor deze bijeenkomst zijn € 10,- en worden geheel besteed aan onderzoek en kennisdeling over konijnenwelzijn. Voor (oud)cursisten van de opleiding Konijnenverz

orger zijn de bijeenkomsten gratis te volgen. 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden gaat eenvoudig. Stuur een email naar info@konijnen-adviesbureau.com met als onderwerp "aanmelding castratie". Na aanmelding ontvangt u binnen 2 dagen een uitnodiging voor Teams en een Tikkie. Graag tot 23 maart!