VHD(2)

Door de berichtgeving van VHD, een dodelijke konijnenziekte, willen we graag helpen om te inventariseren om hoeveel dieren het gaat en waar de ziekte zich verspreidt.

Exacte gegevens over het spreidingsgebied en aantallen slachtoffers van VHD zijn niet te geven, ook al omdat er geen centrale registratie is van tamme konijnen èn omdat overleden konijnen niet altijd worden onderzocht.

Op basis van de huidige gegevens met betrekking tot bevestigde gevallen lijkt het RHD2-virus zich geografisch over het hele land te hebben verspreid, waarbij sterfte als gevolg van deze virusvariant in ieder geval bevestigd is onder tamme én wilde konijnen. Bron: Universiteit van Utrecht)

Wilde konijnen die dood worden gevonden kunnen wel worden aangemeld.

Om vast te stellen of het om VHD2 gaat zal het stoffelijk overschot van het konijn onderzocht moeten worden door middel van een PCR-test. Alvast bedankt voor uw medewerking en sterkte met het verlies.

Melden van plotselinge dood bij tamme konijnen

U kunt door middel van dit formulier een melding maken van een konijn die plotseling is overleden. Door het invullen helpt u ons om meer inzicht te krijgen in de verschillende doodsoorzaken