Werkgroep langoren

24-03-2024 11:00

Om konijnen en hazen die in het wild leven te beschermen is het belangrijkom te weten hoe zij leven en wat zij nodig hebben om gezond te blijven. Helaas gaat het, in met name de kustgebieden, niet goed met het konijn en de hazenpopulatie loopt ook terug. Dit gegeven heeft ervoor gezorgd dat er bij de Zoogdiervereniging een werkgroep is opgericht om de langoren (haas en konijn) te helpen. 

De werkgroep wil informatie verzamelen, kennisdelen en onderzoek doen. Omdat dit helemaal in lijn is met waar het Konijnen Adviesbureau voor staat heeft Jessica zich ook aangesloten bij deze groep. 

Het zou toch mooi zijn wanneer vragen zoals ... 

- heeft het jachtverbod op hazen en konijnen een positieve invloed op het herstel van de populatie?

- wat is het effect van het uitzetten van half wilde konijnen in de natuur?

etc. kunnen worden beantwoord?

 

Ook jullie kunnen helpen door alle konijnen en hazen die jullie zien in de natuur te melden op waarneming.nl/