Waarschuwing! Zorgen over konijnenwelzijn

15-11-2019 20:02

Door de komst van verschillende konijnenadviseurs, konijnentrainers, konijnenvoedingsdeskundigen, konijnenconsultanten etc. ga je ervan uit dat het konijnenwelzijn toeneemt. En deels is dat ook zo. Steeds meer mensen realiseren zich dat een konijn een groepsdier is en samen met minimaal 1 soortgenoot moet worden gehouden. Ook de huisvesting wordt vaker aangepast naar een ruim verblijf met de mogelijkheid om te klimmen, rennen etc. Super!

Maar er schuilt ook een donkere kant aan de opkomst van alle bureaus… de commerciële kant! Geld willen verdienen ten koste van het konijnenwelzijn. Konijnenverzorgers doen een opleiding van een aantal lesdagen bij de "konijnenschool" "academie", en bieden zich aan als "afgestudeerd". 
Konijnen worden gefokt, getraind en als product gebruikt tijdens cursussen en evenementen. Adviseurs die op de stoel van een dierenarts gaan zitten en medicatie adviseren of zelfs voorschrijven. Verschillende voorbeelden zijn bij ons binnengekomen en dat vind ik zeer zorgelijk en reden genoeg om actie te ondernemen! 

En omdat konijnenwelzijn mij aan het hart gaat heb ik contact gezocht met Stichting Konijnenbelangen. Een stichting waar ik al jarenlang veel vertouwen in heb.

Op mijn brief, waarin ik mijn zorgen kenbaar maakte, werd al snel gereageerd. Op zich met positief nieuws. Een deel van de zorg werd herkend en SKB is dan ook voornemens om een “keurmerk” aan de verschillende adviesbureaus en opleidingen te geven. Even voelde ik mij begrepen. Toen SKB vroeg om voorbeelden heb ik deze aangedragen en direct werden de voorbeelden “verdedigd”. Een konijn als product inzetten tijdens trainingen werd als noodzakelijk gezien en het "beter" weten dan verschillende dierenartsen werd naar mijn mening ook positief uitgelegd.

Daarop mijn reactie:

Het enige waarom ik SKB heb benaderd is omdat ik mij zorgen maak. Wanneer er door leken (en dat zijn wij zolang we geen arts zijn) medicijnen worden aangeprezen en zelfs worden aangeboden dan maak ik mij zorgen. Wanneer konijnen worden ingezet als product maak ik mij zorgen.
En deze zorgen wil ik graag delen met instanties die het konijnenwelzijn ook hoog in het vaandel hebben staan, zoals SKB.

Meer is het niet. Ik heb mijn mening ook niet gegeven over boeken, kennis over bepaalde gebieden etc.
Het staat een ieder vrij om zijn kennis en ervaring te delen met konijnenverzorgers. Mensen maken daarin zelf hun keuzes die het beste bij hun behoefte aansluit. Ik trek nu alleen aan de bel omdat het verkopen van kennis doorslaat. En dan begeef je jezelf op een gebied waarin je niet geschoold bent en dit gaat ten koste van het konijnenwelzijn.
Als er in een les aan leken aangeboden wordt hoe je een vochtinfuus moet inbrengen dan overschrijd je wat mij betreft de ethiek.

Het is alleen een signaal die ik je graag wil meegeven en wat SKB daarmee doet is natuurlijk helemaal aan jullie.
Ook ik zit ruim 40 jaar in de konijnen en nooit eerder heb ik mij zoveel zorgen gemaakt als nu. Daarom mijn noodkr
eet aan SKB en een waarschuwig naar alle konijnenverzorgers.

Beste konijnenvrienden wat ik jullie wil meegeven is dat geen enkele adviseur, voedingsdeskundige, EHBO docent etc. (en daarmee ook ik) de rol van een dierenarts kan overnemen. Ook niet de rol van een niet konijnkundig dierenarts. Een dierenarts is breed geschoold en beschikt over instrumenten, apparatuur en onderzoekmethoden en is in staat om klinisch te redeneren. Ook al is bepaalde kennis over het konijn niet bij alle dierenartsen aanwezig, hij of zij kan altijd terecht bij collega’s die wel gespecialiseerd zijn in konijnen. Laat je dus niets wijsmaken door ervaringsdeskundigen die zonder enig gedegen opleiding en lichamelijk onderzoek medicijnen (Metacam, Fenbendrops, Cisaral, Metocloral, Panacur, etc.) voorschrijven. Neem al je verworven kennis en adviezen mee naar een dierenarts en overleg deze voordat je medicijnen aan konijnen geeft of adviezen overneemt. 

En dit schijf ik in het belang van alle konijnen. Zij kunnen niet spreken en daarom voel ik mij geroepen om jullie te waarschuwen.