Schokkende getallen in rapport Het Konijn

10-03-2015 19:18

"Jaarlijks komen er in Nederlandse konijnenopvangen zo’n 12.000 konijnen binnen. Ongeveer de helft van deze konijnen wordt op straat, in bossen, parken of natuurgebieden gevonden en is daar veelal bewust achtergelaten door hun eigenaar. De andere helft wordt afgestaan bij de opvang of komt via een andere weg, zoals inbeslagname, in de opvang terecht".  Bron: Het konijn, een onbegrepen dier, maart 2015 Stichting Konijnenbelangen.

Ook U kunt helpen om te voorkomen dat een konijn in een opvang komt.

Hoort u in uw omgeving dat iemand konijnen wil kopen, laat ze dan eerst contact opnemen met stichting Konijnenbelangen of ons. Wij geven graag advies.