Ongevraagd advies

18-07-2018 19:36

Konijnen Adviesbureau geeft ongevraagd advies

Een adviseur geeft advies en een advies is geen verplichting en hoeft niet te worden opgevolgd.
Een adviseur leert in de opleiding hoe hij verschillende “soorten”klanten tevreden houdt en als topadviseur kun je op basis van kennis en ervaring prima uitvragen wat de klant van je wilt en lever je een goed advies op maat.

Om een advies op maat te geven aan klanten die overtuigd zijn van hun eigen gelijk is het nodig om met aantoonbaar bewijs te komen om hun gedachte/inzicht te doen veranderen. En om een advies met goede argumenten te onderbouwen is tijd voor onderzoek nodig. Een gedegen advies kost gemiddeld 6 uur tijd.

Onze ervaring van de afgelopen 5 jaar is dat mensen wel een advies willen, maar er niet voor willen betalen. De meeste klanten hebben namelijk zelf al een idee wat het beste advies is. Dit “eigen” advies is veelal gevormd door het lezen van verschillende teksten op internet of social media. Als de klant op basis van deze informatie voor zichzelf een “waarheid” heeft gevonden gaan ze op zoek naar een adviseur die het beste past bij hun eigen beeldvorming om deze “waarheid” te laten bevestigen. Dit omdat ze vaak nog een beetje onzeker zijn en bevestiging zoeken.

En als je deze klanten naar de mond praat ben je een topadviseur, maar als je in het belang van het konijn anders adviseert, wordt je overspoeld met verwijzingen naar websites, meningen van mensen etc. en komt het er op neer dat ze het advies naast zich neer leggen. Om het konijn dan te helpen is investering in onderbouwing van de argumenten nodig, maar dat kost tijd en daarmee geld. En helaas… dat hebben de meeste konijnenbezitters er niet voor over.

Omdat we mensen nodig hebben om het konijnenwelzijn te verbeteren gaan we het anders aanpakken. We gaan meer kennis en adviezen ongevraagd aanbieden om zo meer mensen in dezelfde tijd te bereiken en daarmee het konijnenwelzijn te verbeteren.
We hebben duizenden euro’s geïnvesteerd om onze kennis over konijnenwelzijn op peil te houden. Bij het verkrijgen van andere inzichten passen we onze lesstof en informatie op de website aan zodat de bezoeker ervan uit kan gaan dat de informatie die ze krijgen klopt.

Onze kennis is voor iedereen beschikbaar in de vorm van folders, informatiebrieven, teksten in vakbladen en op internet.  Natuurlijk delen we onze kennis ook persoonlijk tijdens lezingen, workshops en trainingen. Iedereen is van harte welkom!