Konijnen Adviesbureau wordt stichting Konijnenwelzijn

24-05-2020 09:08

Meer onderzoek, meer kennis, meer kennisdelen! 

Waar word ik blij van? Deze vraag heb ik mezelf in mijn vakantie gesteld en het antwoord heb ik gevonden!

Ik wil graag goede informatie over Konijnenwelzijn verzamelen en delen en op deze manier mijn bijdrage leveren aan zoveel als mogelijk gezonde en gelukkige konijnen. 11 jaar lang was ik voorzitter en projectmanager van stichting Hulp.nl. Een stichting die kansarme mensen en dieren in ontwikkelingslanden hulp heeft geboden. Mensen in ontwikkelingslanden die wel ideeën hadden, maar niet de middelen om zelf iets op te zetten. Door het geven van lessen in EHBO maar ook over konijnen, Yoga etc. heb ik samen met een geweldige groep vrijwilligers, de projecten kunnen financieren. Van voeding en medische zorg tot het opzetten van een medische kliniek in een achterbuurt. 

In al die jaren heb ik geleerd dat je met kennis en educatie het meest kunt bereiken. Door locale mensen op te leiden kunnen zij anderen helpen. Stichting Hulp.nl heeft daarom vele opleidingen betaald van locale inwoners. Van verpleegsters tot onderwijzers! Heel dankbaar.  
Na het overlijden van mijn beste promotor van de stichting en mijn coach, mijn vader, heb ik de handdoek in de ring gegooid en mijzelf gefocust op konijnen.  

In 2013 heb ik mezelf ingeschreven bij KvK onder de naam Konijnen Adviesbureau en sinds die tijd geef ik met veel plezier les en advies over konijnenwelzijn. Met de opbrengsten financier ik nieuwe kennis die ik dan weer deel met cursisten en konijnenverzorgers. Alles tegen een, naar mijn mening, redelijke prijs omdat ik vind dat kennis over konijnenwelzijn voor zo veel als mogelijk mensen beschikbaar moet zijn.

Wat gaat er veranderen   
Ik wil meer investeren in onderzoek naar konijnenwelzijn en daar is geld voor nodig. Door het oprichten van stichting Konijnenwelzijn ga ik, samen met een groep enthousiaste dierenvrienden, mezelf inzetten om ook dit doel te realiseren. En natuurlijk blijven we kennis delen, door opleidingen aan te bieden en lezingen te geven. En op deze manier dragen ook de cursisten hun steentje bij aan nieuw onderzoek op het gebied van konijnenwelzijn!
Op het Konijnen Welzijn Congres op 7 november 2020 zal de stichting officieel aan een ieder worden voorgesteld. In de tussentijd wordt er hard gewerkt aan de transformatie.