Uitstel positieflijst

26-06-2017 10:24

De nieuwe huisdierenlijst (positieflijst) wordt met een half jaar uitgesteld. Aanleiding is een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) die betrekking heeft op de totstandkoming van de lijst. 

 

Wat zijn de gevolgen voor het konijn?

In de brief van 22 juni 2017 met kenmerk DGAN-DAD / 17094629 van Martijn van Dam, Staatssecretaris van Economische Zaken waarin zijn reactie op de uitspraak van het CBb over de positieflijst wordt gevraagd staat:

Voorts heeft het CBb geoordeeld dat de diersoort ‘konijn’ moet worden opgenomen in tabel 2 (diersoorten waar soortspecifieke houdvoorschriften voor kunnen worden vastgesteld). Het CBb heeft tenslotte het besluit vernietigd op het punt van niet op de positieflijst geplaatste diersoorten (tabel 3 van bijlage 2 bij de Regeling houders van dieren) 

Goed nieuws voor de konijnen, jammer voor de overige diersoorten. Natuurlijk hadden we liever gewild dat in plaats van het woord "kunnen" er "moeten" zou staan maar we gaan er vanuit dat er houdvoorschriften voor konijnen komen.