Een goede EHBO-er gebruikt geen medicijnen

14-07-2017 14:06

Het lijkt heel gewoon. Je post een medische vraag op Social media en je krijgt een overvloed aan adviezen van leken. En dat is nog niet eens zo erg, maar dat er door leken “medicijnen” worden voorgeschreven irriteert mij mateloos.

Hier worden konijnen slachtoffer van experimenten. Proefkonijnen! Wie er recepten/medicijnen mogen voorschrijven staat in de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (WOG). En ook al is een diergeneesmiddel conform artikel 3.19 van het Besluit Diergeneesmiddelen vrijgesteld van registratie, het is en blijft een medicijn dat invloed heeft op het lichaam. Als docent EHBO van het Oranje kruis leer je de cursisten dat we als EHBO-er geen medicijnen mogen geven. En terecht! Het lukraak geven van medicijnen zonder een diagnose van een geneeskundige is uit den boze!

Tijdens mijn veldwerkzaamheden voor stichting Hulp.nl, waar ik o.a. medische instrumenten bracht aan artsen in ontwikkelingslanden, heb ik ervaren dat artsen, door het gebrek aan medische apparatuur, vaak niet anders konden dan een standaard "pakket" aan medicijnen geven. 1: een pijnstiller, 2: een antibioticum en 3: een poedertje voor de maag.

Gelukkig zijn we in Nederland zo goed ontwikkelt dat we ook voor dieren goede diagnostische apparatuur hebben. Dierenartsen kunnen met deze apparatuur en hun opgedane kennis op zoek gaan naar de oorzaak van het probleem en gericht medicijnen voorschrijven.

En wat ik nu zie is dat zogenaamde “deskundigen” zonder enig voorbehoud medicijnen aanbevelen. Er wordt een foto op Social media getoond met een beknopte beschrijving van het “probleem” en de “deskundigen” gaan los! Op de foto zien ze mijten, gasbuiken, verstoppingen, EC en noem zo maar op. En vervolgens komt er een opsomming aan medicijnen die volgens hen nodig zijn om het konijn weer op de been te helpen. Meestal gevonden op het internet en soms met een verwijzing naar de website van bijvoorbeeld Dierenkliniek Wilhelminapark Utrecht van Evert- Jan de Boer.

Dit kan volgens mij nooit de bedoeling zijn geweest van Evert-Jan. Zijn praktijk heeft geïnvesteerd in specifiek onderzoeksapparatuur zodat zij konijnen goed kunnen onderzoeken en op die manier de oorzaak van een probleem kunnen achterhalen. Het feit dat zij hun bevindingen en kennis op het internet delen is volgens mij alleen bedoeld om andere dierenartsen te inspireren en een verzorger van een konijn te informeren over ziektebeelden en onderzoeksmethoden. En daarbij: het ene konijn is de ander niet! De medicijnen die voor het ene konijn goed zijn kunnen problemen bij een ander konijn veroorzaken. Een algemeen onderzoek is naar mijn mening dan ook altijd nodig voordat medicijnen worden gegeven.

Wat kunt u wel doen met de informatie die u vindt? Mijn advies is om de gevonden informatie mee te nemen en te bespreken met uw dierenarts. Geef uw dierenarts dan ook de ruimte voor het stellen van een diagnose. Alleen op deze manier kan een dierenarts de juiste medicatie voorschijven. Zonder onderzoek zal een dierenarts net als een arts in een ontwikkelingsland de standaard riedel aan medicijnen voorschrijven in de hoop dat een van de medicijnen aanslaat. En het klopt dat het doen van onderzoek geld kost. Maar dat heeft u toch wel over voor uw konijn?

En nog 1 tip! Medicijnen horen niet tot de standaard uitrusting in een EHBO koffer. Dus ook niet in de EHBO koffer voor konijnen! Wilt u weten wat wel in een EHBO koffer thuishoort en wanneer u deze kunt inzetten of wilt u weten hoe u Eerste hulp bij een konijn toepast? Volg dan module 4 (EHBO aan konijnen) van de opleiding konijnenwelzijn. U leert op deze dag hoe U kunt samenwerken met dierenartsen om het leven van konijnen te redden of verergering van het letsel te voorkomen.