2023 het jaar van konijnenwelzijn

28-09-2022 17:20

Geen konijn gedumpt! Ons motto voor 2023

Vandaag hebben we onze eerste bespreking gehad over het opleidingsaanbod voor 2023, het jaar waarin het Konijnen adviesbureau haar 10 jarig bestaan viert!  Ilse Beumer, Jessica Sluis en Irene van der Aar hebben de koppen bijelkaar gestoken en een nieuw, eigentijds programma besproken. 
De opleiding Konijnenwelzijn wordt uitgebreid met de module vachtverzorging en de opleiding PD Konijnentrimmen gaat zich nog meer richten op konijnenwelzijn! En dat is nog niet alles! We gaan ons met hart en ziel inzetten om er voor te zorgen dat konijnen niet meer gedumpt worden of in een opvang terecht komen. Nieuwsgierig? Volg ons op FB Pagina, Instagram en TikTok of neem een abonnement op onze gratis informatieve brief vol konijneninfo.