Konijnenoverlast

08-02-2014 10:30

Een konijnenliefhebber kan het zich haast niet voorstellen, maar ook in Nederland is er op een aantal plekken overlast van konijnen. In het februarinummer van het tijdschrift Quest wordt in het artikel "Zo bestrijd je konijnen" ingegaan op de problemen die konijnen in het wild veroorzaken. Fretten worden door jagers ingezet om de konijnen in hun holen te vangen en te doden. In Nederland zijn konijnen vooral schadelijk wanneer ze bijvoorbeeld onder de dijken graven.

In Nederland is de bescherming van ongeveer 500 verschillende soorten planten en dieren geregeld in de Flora- en faunawet. De Flora- en faunawet heeft als doel de bescherming en het behoud van de gunstige staat van instandhouding van in het wild levende planten- en diersoorten. (Bron: Rijkswaterstaat, Gedragscode Flora- en faunawet,p. 5). Konijnen staan op tabel 1. Voor tabel 1-soorten geldt een algehele vrijstelling zonder Gedragscode. Wel moet voldaan worden aan de zorgplicht.

Hazen, fazanten, wilde eenden, konijnen en houtduiven mogen nu nog vrij worden bejaagd zonder dat daar enige noodzaak voor is. Andere diersoorten mogen alleen afgeschoten worden in het kader van beheer- en schadebestrijding. (Bron: www.dierennieuws.nl/konijnen/pvdd-stop-de-jacht, dec. 2013)

De vraag is hoe we kunnen voorkomen dat wilde konijnen graven onder onze dijken? Wanneer konijnen niet in de dijken kunnen graven dan is het ook niet nodig om op ze te jagen. Deze vraag houdt mij bezig en naar mijn mening ligt de oplossing van het probleem van de overlast van "wilde konijnen" meer in het zoeken naar een "technische" oplossing in plaats van het jagen op konijnen. Zeker als we in ons achterhoofd houden dat konijnen al op een leeftijd van ongeveer 4 maanden hun eerste jongen op de wereld zetten.